Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Paranocarodes fieberi fieberi Παρανοκαρώδης του Φίμπερ
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Paranocarodes fieberi mytilenensis Παρανοκαρώδης π Μυτιλήνιος
Paranocarodes straubei insularis Παρανοκαρώδης ο νησιωτικός
Paranocaracris bulgaricus flavotibialis Παρανοκαράκρις ο κιτρινοκνημίδιος
Paranocaracris bulgaricus bulgaricus Παρανοκαράκρις ο Βουλγαρικός
Paracaloptenus caloptenoides moreanus Παρακαλόπτερος του Μωρηά
Paracaloptenus caloptenoides caloptenoides Παρακαλόπτερος ο καλοπτεροειδής
Paracinema tricolor bisignata Παρακίνημα το δισυπόγραφο
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Pararge aegeria Παράργη η Αιγερία
Papilio machaon Παπίλιο ο Μαχάων
Papilio alexanor Παπίλιο ο Αλεξάνωρ
Pandoriana pandora Πανδοριάνα η Πανδώρα
Panaxia quadripunctaria Πανάξια η τετράστικτη
Pallasiella turcomana Παλλαζιέλλα η Τουρκομανική
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα