Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia sativa sativa
Vicia sepium
Vicia tenuissima
Vicia tetrasperma
Vicia villosa eriocarpa
Vicia villosa microphylla
Vicia villosa varia
Vicia villosa villosa
Vimba melanops Μαλαμίδα
Vinca balcanica
Vinca herbacea
Vinca major
Vincetoxicum canescens
Vincetoxicum creticum
Vincetoxicum funebre
Vincetoxicum fuscatum
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Vincetoxicum huteri
Vincetoxicum speciosum