Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex alpinus
Rumex balcanicus
Rumex bucephaloforus aegaeus
Rumex bucephaloforus graecus
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex cristatus
Rumex dentatus halacsyi
Rumex kerneri
Rumex nebroides
Rumex nepalensis
Rumex obtusifolius subalpinus
Rumex obtusifolius transiens
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Rumex patientia patientia
Rumex pulcher
Rumex scutatus
Rumex thyrsiflorus
Rumex tuberosus creticus
Rumex tuberosus tuberosus