Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Poecilimon zwicki Ποκιλίμων του Ζβικ
Poecilimon zimmeri Ποκιλίμων του Ζίμμερ
Poecilimon werneri Ποκιλίμων του Βέρνερ
Poecilimon thoracicus Ποκιλίμων ο θωρακικός
Poecilimon thessalicus Ποκιλίμων ο Θεσσαλός
Poecilimon tessellatus Ποκιλίμων ο στικτός
Poecilimon syriacus Ποκιλίμων ο Συριακός
Poecilimon sanctipauli Ποκιλίμων του Αγ. Παυλου
Poecilimon propinquus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon pindos Ποκιλίμων της Πίνδου
Poecilimon pancici Ποκιλίμων του Παντσίτς
Poecilimon ornatus Ποκιλίμων ο πεποικιλμένος
Poecilimon orbelicus Ποκιλίμων του Ορβίλου
Poecilimon obesus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon nobilis Ποκιλίμων ο ευγενής
Poecilimon mytilensis Ποκιλίμων της Μυτιλήνης
Poecilimon miramae Ποκιλίμων ο Μιράμιος
Poecilimon macedonicus Ποκιλίμων ο Μακεδονικός
Poecilimon laevissimus Ποκιλίμων ο λειότατος
Poecilimon klisuriensis Ποκιλίμων της Κλεισούρας