Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Epipactis microphylla
Epipactis helleborine
Epipactis greuteri
Epipactis gracilis
Epipactis cretica
Epipactis atrorubens
Epilobium vernonicum
Epilobium tetragonum tetragonum
Epilobium roseum
Epilobium parviflorum
Epilobium palustre
Epilobium obscurum
Epilobium montanum
Epilobium lanceolatum
Epilobium hirsutum
Epilobium gemmascens
Epilobium dodonaei
Epilobium collinum
Epilobium angustifolium
Epilobium anagallidifolium