Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fedia cornucopiae
Ferula communis communis
Ferula communis glauca
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Ferulago campestris
Ferulago humilis
Ferulago nodosa
Ferulago sartorii
Ferulago sylvatica confusa
Ferulago sylvatica sylvatica
Ferulago thyrsiflora
Ferulago trachycarpa
Ferula tingitana
Festuca alpina briquetii
Festuca altissima
Festuca amethystina orientalis
Festuca arundinacea arundinacea
Festuca arundinacea atlantigena
Festuca arundinacea fenas
Festuca dalmatica