Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daphne gnidium Δαφνούλα το γκνίδιο
Daphne jasminea Δαφνούλα ιασμινοειδής
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Daphne mezereum Δαφνούλα η μεζέρειος
Daphne oleoides Δαφνούλα ελαιοειδής
Daphne sericea Δαφνούλα η μεταξώδης
Dasyleurotettix depressus Δασυπλευροτέττιξ ο ταπεινός
Dasypyrum hordeaceum
Dasypyrum villosum
Datisca cannabina
Datura innoxia
Datura metel
Datura stramonium
Daucus broteri
Daucus carota carota
Daucus carota drepanensis
Daucus carota major
Daucus carota maximus
Daucus conchitae
Daucus guttatus guttatus