Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος
Euphorbia taurinensis
Euphorbia velenovskyi
Euphorbia villosa
Euphrasia drosocalyx
Euphrasia hirtella
Euphrasia liburnica
Euphrasia minima minima
Euphrasia pectinata
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia salisburgensis salisburgensis
Euphrasia stricta
Evax perpusilla
Evax pygmaea pygmaea
Fagonia cretica
Fagopyrum esculentum
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Falcaria vulgaris