Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cynodon dactylon
Cynoglossum aucheri
Cynoglossum columnae
Cynoglossum creticum
Cynoglossum hungaricum
Cynoglossum lithospermifolium cariense
Cynoglossum officinale
Cynoglossum sphacioticum
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Cynosurus cristatus
Cynosurus echinatus
Cynosurus effusus
Cynosurus elegans
Cynthia cardui Κύνθια του Καρδού
Cyperus capitatus
Cyperus difformis
Cyperus esculentus
Cyperus flavescens
Cyperus flavidus
Cyperus fuscus