Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erophila minima
Erophila verna draecox
Erophila verna macrocarpa
Erophila verna spathulata
Erophila verna verna
Erucaria hispanica Ερουκάρια η ισπανική
Eruca sativa
Eruca vesicaria
Eryngium amethystinum
Eryngium amorginum
Eryngium campestre
Eryngium creticum
Eryngium glomeratum
Eryngium maritimum
Eryngium palmatum
Eryngium ternatum
Erysimum asperulum
Erysimum atticum
Erysimum calycinum
Erysimum candicum candicum