Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Cuscuta approximata
Cuscuta atrans
Cuscuta australis cesattiana
Cuscuta brevistyla
Cuscuta campestris
Cuscuta epithymum epithymum
Cuscuta epithymum kotschyi
Cuscuta europaea
Cuscuta monogyna
Cuscuta palaestina
Cuscuta pedicellata
Cuscuta planiflora
Cuscuta suaveolens
Cutandia maritima
Cutandia stenostachya
Cyaniris helena Κουανίρις η Ελένη
Cyathophylla chlorifolia
Cyclamen creticum
Cyclamen graecum anatolicum