Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchis pauciflora
Orchis pinetorum
Orchis prisca
Orchis provincialis
Orchis punctulata
Orchis purpurea
Orchis quadripunctata
Orchis rubra
Orchis sancta
Orchis simia
Orchis spitzelii
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Origanum calcaratum
Origanum dictamnus
Origanum lirium
Origanum microphyllum
Origanum scabrum
Origanum sipyleum
Origanum symes