Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica erinoides
Veronica grisebachii
Veronica hederifolia
Veronica jacquinii
Veronica montana
Veronica oetaea
Veronica officinalis
Veronica persica
Veronica praecox
Veronica rhodopaea
Veronica sartoriana
Veronica scardica
Veronica scutellata
Veronica stamatiadae
Veronica thessalica
Veronica thymifolia
Veronica trichadena
Veronica triloba
Veronica triphyllos
Veronica urticifolia