Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Moenchia erecta erecta
Mentha pulegium erinoides
Minuartia hirsuta eurytanica
Medicago sativa falcata
Minuartia hirsuta falcata
Malcolmia flexuosa flexuosa
Montia fontana fontana
Matthiola fruticulosa fruticulosa
Minuartia glomerata glomerata
Malcolmia graeca graeca
Minuartia hybrida hybrida
Malcolmia graeca hydraea
Minuartia verna idaea
Matthiola incana incana
Minuartia recurva juresii
Mentha longifolia longifolia
Minuartia hybrida lydia
Minuartia glomerata macedonica
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Minuartia verna montana