Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum
Gymnospermium altaicum
Gynandriris monophylla
Gynandriris sisyrinchium
Gypsophila glomerata
Gypsophila muralis
Gypsophila nana
Galenthus cilicicus
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista carinalis Γενίστα η τροπιδοφόρος
Genista depressa Γενίστα η πεπιεσμένη
Genista halacsyi Γενίστα του Χαλάξυ
Genista hassertiana Γενίστα του Χάσσερτ
Genista januensis Γενίστα του Γιανουέν
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista millii Γενίστα η Μίλιος