Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Himantoglossum samariense
Hedysarum coronarium Ηδύσαρο το στεφανοματικό
Helianthemum aegyptiacum Ηλιάνθεμο το αιγυπτιακό
Helianthemum apenninum Ηλιάνθεμο Απεννίνων
Helianthemum cinereum Ηλιάνθεμο το σταχτόχρωμο
Helianthemum hymettium Ηλιάνθεμο του Υμηττού
Helianthemum lavandulifolium Ηλιάνθεμο το λεβαντόφυλλο
Helianthemum nitidum Ηλιάνθεμο
Helianthemum sanguineum Ηλιάνθεμο το αιματόχρωμο
Helianthemum stipulatum Ηλιάνθεμο
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hyoscyamus niger Υοσκύαμος ο μελανός
Hypericum aciferum Υπερικό το ακιδοφόρο
Hypericum aegypticum Υπερικό το Αιγύπτιο
Hypericum atomarium Υπερικό το ατομάριο
Hypericum aucheri Υπερικό των Ωσέρ
Hypericum jovis Υπερικό του Δία