Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Apatura metis Απάτουρα η Μέτις
Apatura iris Απάτουρα η Ίρις
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Anterastes serbicus Αντεραστής ο Σερβικός
Anthocharis damone Ανθόχαρις του Δάμωνα
Anthocharis gruneri Ανθόχαρις του Γκρούνερ
Anthocharis cardamines Ανθόχαρις της Καρδαμίνης
Anthoxanthum ovatum Ανθόξανθο το ωοειδές
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis tetraphylla Ανθυλλίδα η τετράφυλλη
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthemis segetalis Ανθεμίδα …
Anthemis tomentella Ανθεμίδα …
Anthemis brachmannii Ανθεμίδα του Μπράτσμαν
Anthemis chia Ανθεμίδα της Χίου
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα