Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Torilis tenella
Teucrium polium capitatum
Tozzia alpina carpathica
Trachelium asperuloides
Trachelium jacquinii jacquinii
Trachelium jacquinii tumelianum
Tragopogon balcanicus
Tragopogon brevirostris longifolius
Tragopogon lassithicus
Tragopogon longirostris
Torilis nodosa
Tragopogon porrifolius porrifolius
Tragopogon pterodes
Tragopogon tommasinii
Tragus racemosus
Tribulus terrestris
Trifolium alpestre
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Torilis leptophylla