Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Euphorbia arguta
Euphorbia baselices
Euphorbia capitulata
Euphorbia chamaesyce
Eragrostis cilianensis
Euphorbia characias wulfenii
Euphorbia cyparissias
Euphorbia deflexa
Euphorbia dimorphocaulon
Euphorbia epithymoides
Euphorbia esula esula
Euphorbia esula tommasiniana
Euphorbia exigua
Euphorbia falcata
Euphorbia flavicoma
Euphorbia helioscopia
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia lathyris
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός
Ebenus sibthorpii Έβενος του Σιμπθόρπ