Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bellevalia trifoliata
Bellevalia sarmatica
Bellevalia romana
Bellevalia dubia
Bellevalia brevipedicellata
Bellardiochloa variegata
Bellardia trixago Μπελλάρντια το τριξάνιο
Beckmannia eruciformis eruciformis
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Barlia robertiana
Barbus prespensis Μπριάνα
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus graecus Σκαρούνι
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα