Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arundo donax
Arum petteri
Arum nickelii
Arum maculatum
Arum italicum
Arum idaeum
Arum elongatum
Arum dioscoridis
Arum creticum
Arum alpinum
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές
Arthrocnemum glaucum Αρθρόκνημο το γλαυκό
Arthrocnemum fruticosum Αρθρόκνημο το θαμνοειδές
Artemisia vulgaris
Artemisia herba-alba Αρτεμισία η λευκή βοτάνη
Artemisia eriantha
Artemisia campestris campestris
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Artemisia alba
Artemisia absinthium