Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mantisalca salmantica
Malva verticillata
Mandragora autumnalis
Malva sylvestris
Malva moschata
Malva nicaeensis
Malva pusilla
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Malva neglecta
Malva parviflora
Malcolmia africana
Malabaila aurea
Malcolmia chia
Malcolmia maritima
Malcolmia nana
Malabaila graveolens
Malva aegyptia
Malva alcea
Malabaila involucrata
Marrubium alternidens