Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Holosteum umbellatum umbellatum
Hedypnois cretica tubaeformis
Helianthemum nummularium tomentosum
Hieracium macranthum testimoniale
Hieracium hoppeanum testimoniale
Heracleum sphondylium ternatum
Hesperis sylvestris sylvestris
Heliotropium suaveolens suaveolens
Hieracium cymosum sabinum
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hedypnois rhagadioloides rhagadioloides
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Helicotrichon pubescens pubescens
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Hieracium pilosella pilosella
Hieracium hoppeanum pilisquamum
Herniaria parnassica parnassica
Hyacinthus orientalis orientalis
Hypericum empetrifolium oliganthum
Helianthemum nummularium nummularium