Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onobrychis equidentata
Onobrychis caput-galli
Onobrychis ebenoides
Onobrychis crista-galli
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Odontites linkii
Odontites lutea
Onobrychis degenii
Onobrychis armena
Oenanthe silaifolia
Oenanthe tenuifolia
Oenothera biennis
Oenothera erythrosepala
Oenanthe banatica
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Oenanthe fistulosa
Oenanthe peucedanifolia
Odontites glutinosa
Oenanthe pimpinelloides
Onobrychis gracilis