Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cachrys ferulacea
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calendula suffruticosa suffruticosa
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα