Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Erinaceus europaeus drozdovskii
Rattus rattus frugiforus
Orcinus orca Όρκα
Hystrix cristata Ύστριξ
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Ovis ammon Αγριοπρόβατο
Felis sylvestris agrius Αγριόγατος
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Ursus arctos Αρκούδα
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου