Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Laburnum anagyroides Λαμ
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Lacerta graeca Γραικόσαυρα
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Lactuca acanthifolia
Lactuca alpestris
Lactuca intricata
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lactuca sativa Μαρούλι
Lactuca serriola Λακτούκα η πριονωτή