Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gagea bohemica
Gagea chrysantha
Gagea fibrosa
Gagea fistulosa
Gagea graeca
Gagea granatellii
Gagea lutea
Gagea minima
Gagea peduncularis
Gagea pratensis
Gagea pusilla
Gagea reticulata
Gagea villosa
Galactites tomentosa
Galanthus elwesii
Galanthus ikariae ikariae
Galanthus ikariae snogerupii
Galanthus nivalis cilicicus
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae