Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fagonia cretica
Fagopyrum esculentum
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Falcaria vulgaris
Fedia cornucopiae
Ferula communis communis
Ferula communis glauca
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Ferulago campestris
Ferulago humilis
Ferulago nodosa
Ferulago sartorii
Ferulago sylvatica confusa
Ferulago sylvatica sylvatica
Ferulago thyrsiflora
Ferulago trachycarpa
Ferula tingitana
Festuca alpina briquetii
Festuca altissima