Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4320009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3760.36
Χερσαία Έκταση (ha) 3759.85
Συνολική Περίμετρος (km) 93.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 213.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site comprises the Sideros peninsula, the palm forest of Vai, the coastal wetlands of Palekastro and islets of Elasa and Grantes, at the northeastern edge of Crete. The aesthetic forest of Vai is situated at the easternmost part of Crete; it is a wet, coastal forest and the largest palm forest in Crete. The Vai forest, which is under the management of the Ministry of Rural Development and Food, is fenced and it is visited by tourists.Inside the forest there is a spring with very low water supply and a stream. The palm is accompanied by an understorey of Nerium oleander along the watercourses. Towards the beach the palm is accompanied by very thin vegetation forming a small dune where the palm finds ideal growth conditions while inside the valley and mainly at the lowest places where the water level is higher there is a cover of Juncus sp. and Equisetum hiemalie where the palm is absent. At the edges of the valley there is a drier environment with phryganic vegetation (Coridothymus capitatus, Genista acanthoclada etc.) where the palm is at the limits of its ecological resistance. Natural regeneration of the palm trees (by seeds) is easy and abundant. Vegetative propagation is also easy.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The Vai palm forest is of unique importance for Europe. Phoenix theophrastii is one of the only two palms native in Europe (the other is at Canarian islands and very rare) and occurs outside Crete only locally in south-western Turkey. P. theophrastii might be a relict of the Tertiary European Phoenix which has persisted in some places with a favourite climate and where human activity has been low.The palm occurs at about another ten localities in Crete but always at small populations (maybe of only few individuals); the Vai forest is by far the largest palm grove in Crete and possibly in Europe.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DRana ridibunda is protected by the Bern Convention (1992) and included in Annex V of the Directive 92/43/EEC. Chamaeleo chamaeleon is protected by the Bern Convention (1992) and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and included in the National Red Data Book (rare) and also in Annex V of the Directive 92/43/EEC. Coluber gemonensis is protected by the Bern Convention (1992) and by the Greek Law. This is an important site for species associated with coastal cliffs and scrub and passage migrants. Species of concern include Falco naumanni, Falco eleonorae and Larus audouinii.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The palm forest has suffered some destruction in the beach area, but the trees growing higher up are growing vigorously. The possible dangers are:1) The problem that could arise by over-irrigation of the nearby cultivations. The level of the water horizon is important for the development of the trees and should be neither too high nor too low.2) Planting of Phoenix dactilifera as an ornamental plant at nearby localities should be banned, since palms hybridize easily.Other threats include illegal hunting, housing and touristic developments and agricultural intensification.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Phoenix theophrasti (Κρητικός φοίνικας)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus paludicola (Νεροποταμίδα)
Acrocephalus palustris (Βαλτοποταμίδα)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Calidris temminckii (Σταχτοσκαλήθρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Charadrius hiaticula (Αμμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Crex crex (Ορτυκομάνα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gallinago media (Διπλομπεκάτσινο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Larus minutus (Νανόγλαρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Locustella fluviatilis (Ποταμοτριλιστής)
Locustella naevia naevia (Θαμνοτριλιστής)
Luscinia luscinia (Τσιχλαηδόνι)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Porzana parva (Μικροπουλάδα)
Porzana porzana (Στικτοπουλάδα)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon (Χαμαιλέων)
Coluber gemonensis gemonensis
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη