Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LESVOS: DYTIKI CHERSONISOS - APOLITHOMENO DASOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4110003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λέσβου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 20817.04
Χερσαία Έκταση (ha) 19630.27
Συνολική Περίμετρος (km) 137.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 710.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area is located in the western part of the island. The most proximate towns and villages are Sigri, Eresos, Antissa, Vatoussa, Pterounta, Chidira and Agra. Volcanic rocks are the main geological components, whilst marls, sandy or clayey tuffites as well as schists, conglomerates, slates and limestones also exist N of Sigri and NNW of Antissa (Hecht 1975). The vegetation of the area consists of phrygana (dominant species are Sarcopoterium spinosum, Centaurea spinosa, and Ballota acetabulosa) and of forests of Pinus brutia, Pinus pallasiana ssp. nigra and Quercus macrolepis. At the west part of Lesvos, among Chidira, Parakoilia and Agra there are riparian plant communities, along the banks of intermittently flowing streams, with Rhododendron luteum accompanied by Osmunda regalis, Nerium oleander, Pteridium aquilinum, Juncus sp., Platanus orientalis. These riparian formations of acid soils consitute a habita type not included in Annex I.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The petrified forest of Lesvos is a unique geological monument of enormous scientific interest. By the Presidential Decree 443/1985 it has been declared a protected natural monument and it is also protected by the Barcelona Convention). The surface of the strictly protected area is 51.7 ha. The most important appearances of fossils are located in Pali Alonia (28.7 ha), Chamandroula (4 ha), Akrotirio Sigri (5 ha), northern part of Megalonisi (4 ha) and Lafi (10 ha). From the floristic point of view the fossils belong to the following genera: Pinus, Taxodioxylon, Pinoxylon, Cedroxylon, Pityoxylon, Alnus, Carpinus, Populus, Quercus, Platanus, Laurus, Cinnamomum, Palmoxylon, etc. The existence of the antiquities in Eresos and Antissa as well as the byzantine convent of Ipsilos present great archaeological interest. Regarding the vegetation of the site, the presence of Rhodendron galleries dominated by Rhododendron luteum Sweet as dominant species is considered very important for both Greece and Europe; R. luteum is a deciduous schrub very rare in Europe and in Greece confined to Lesvos.Ruta montana (L.) L.: Very rare plant of the Greek flora. Osmunda regalis L.: This calcifuge fern is rather common in W. Europe but very rare in Greece. Pancratium maritimum L.: It used to be a common species of the sandy shores but its populations are gradually decreasing. Haplophyllum megalanthum: Recently reported (1993) by Hansen and Nielsen as new for Greece. A very rare endemic E. Mediterranean species.Anthemis cretica ssp. cretica is a balkan endemic (it currently includes the species A. panachaica and A. meteorica which are included in the IUCN list of threatened plants as rare and are protected by the Greek Law -Presidential decree 67/81).All the orchid species listed in the section of "other important species" are protected by the CITES Convention (Annex C).NOTES: 1) Myotis blythi lesviacus, included in section 3.2.c. as Myotis blyhti, is a subspecies endemic to Lesvos; 2) Ophrys minutula is probably endemic (Golz & Reinhard, Mitt.Bl. ArbKreis heim. Orch. Baden-Wurtt 21:1040, 1989), as an endemic Orchidaceae species it is protected by the Greek Law (Presidential Decreee 67/81).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Although the petrified forest is protected by law and the violators are charged with penalties, damages are frequent as fossils are scattered in a considerably large area, and surveillance and protection are difficult. Pinus nigra, Quercus macrolepis and Pinus brutia forests are threatened by repeated man-induced fire and intense grazing (over-grazing).
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anacamptis pyramidalis
Anthemis cretica cretica
Ophrys fusca
Orchis morio morio
Orchis sancta
Osmunda regalis
Pancratium maritimum
Rhododendron luteum (Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης)
Ruta montana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Sciurus anomalus (Σκίουρος της Λέσβου)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Pelobates syriacus balcanicus (Πηλοβάτης)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Vipera xanthina (Οθωμανική οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη