Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS TAYGETOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2550006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μεσσηνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 53367.45
Χερσαία Έκταση (ha) 53367.45
Συνολική Περίμετρος (km) 267.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2827.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 266.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Oros Taigetos is a mountain range including the highest peaks of Peloponnisos (2407 m). Geologically, it is a continuation of the Gavrovo-Tripoli zone composed of phyllites, plated limestones and flysch. Together with mountain range of Parnonas it is the oldest area of Peloponnissos. Its length is about 40 km and its southern limits touch Mt. Sangias while the northern one is the Langada gorge. The forest present on the mountain is mainly composed of Pinus nigra ssp. pallasiana and the Greek fir Abies cephalonica.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Mt.Taigetos includes a large variety of biotopes offering shelter in many Greek endemic plant taxa, some of these being locally endemic to Taigetos. Taxa referred in paragraph 3.3 (D) are Balkan endemics or have scattered populations in Greece and surrounding countries. A new genus is mentioned. The above taxa have not yet been included in any Red Data Book despite their small populations and their vulnerability and variety, which place them in the category of "Endangered" taxa. The non-bird vertebrate fauna of this site is quite distinct since it is abundant and diverse, including both rare and threatened taxa. Some reptiles living in this site are listed in Annex II of the Directive 92/43/EEC (section 3.2). Moreover, many vertebrate taxa recorded in this site are evaluated as Other Important Taxa according to the motivation system used in sections 3.3. One of these taxa, the jackal, Canis aureus, is mentioned in the Greek Red Data Book under the threat category "Vulnerable" (motivation A). Some other taxa are endemic to Greece (motivation B). The great majority of the important taxa are mentioned in the Bern Convention and/or the Greek Presidential Decree 67/1981 (motivations C and D, respectively). One of them, the Wildcat Felis silvestris, is also included in the CITES Convention lists (motivation C). Many other taxa are marked by D for a number of additional reasons, namely: a) the hare Lepus europaeus and the wildcat as they are rare; b) the snake Coluber gemonensis, because it is Balkan endemic taxa; c) the legless lizard Ophiomorus punctatissimus, which occurs in a relatively small area of Greece where the species shows the westernmost end of its distribution range. Finally, specific taxa (Bufo viridis, Rana dalmatina, Ablepharus kitaibelii and Felis silvestris) are additionally marked with D since they have already been evaluated by the CORINE-Biotope Project. The invertebrate species listed in sections 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The area is intensively influenced by overgrazing fires, tourism, agricultural activities and hunting.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Achillea umbellata monocephala
Allium gomphrenoides
Alyssum taygeteum
Amelanchier chelmea (Αμελάνχιερ του Χελμού)
Anthemis brachmannii (Ανθεμίδα του Μπράτσμαν)
Anthemis cretica cretica
Anthemis laconica
Aquilegia ottonis amaliae
Arabis subflava
Asperula aristata thessala
Asperula boryana
Asperula taygetea
Astragalus taygeteus
Athamanta arachnoidea
Beta nana
Biarum spruneri
Bolanthus laconicus
Campanula papillosa
Campanula radicosa
Campanula stenosiphon
Campanula topaliana cordifolia
Centaurea raphanina mixta
Cerastium candidissimum
Cerastium pedunculare (Κεράστιο το ποδισκοφόρο)
Cirsium hypopsilum
Colchicum parlatoris
Crepis crocifolia
Crepis heldreichiana
Crocus boryi
Crocus niveus
Crocus sieberi nivalis
Dianthus biflorus
Dianthus serratifolius abbreviatus
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Erodium chrysanthum
Erysimum pectinatum
Erysimum pusillum
Fritillaria graeca
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Galium peloponnesiacum
Genista halacsyi (Γενίστα του Χαλάξυ)
Geocaryum peloponnesiacum
Geum coccineum
Globularia stygia (Γκλομπουλάρια της Στύγας)
Gypsophila nana
Helianthemum hymettium (Ηλιάνθεμο του Υμηττού)
Heptaptera colladonioides
Hymenonema laconicum
Hypericum vesiculosum (Υπερικό το κυστοφόρο)
Inula verbascifolia methanea
Jurinea taygetea
Lithodora zahnii
Lysimachia serpyllifolia
Minuartia confusa
Minuartia juniperina
Minuartia pichleri
Minuartia stellata
Nepeta camphorata
Nonea cesatiana
Odontites linkii
Origanum lirium
Origanum scabrum
Ornithogalum prasinantherum
Orobanche baumanniorum
Paeonia mascula hellenica
Paronychia albanica graeca
Poa thessala
Polygala cristagalli
Polygonum idaeum
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus (Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης)
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Rindera graeca
Saxifraga sibthorpii
Scabiosa crenata brevciscapa
Scaligeria moreana
Scilla messeniaca
Scutellaria rubicunda ikarica
Sideritis clandestina clandestina
Silene congesta
Silene integripetala elafonesiaca
Silene radicosa
Silene taygetea
Stachys candida
Teucrium aroanium (Τεύκριο των Αροανίων)
Thamnosciadium junceum
Thlaspi graecum
Thymus leucotrichus leucotrichus
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Tulipa orphanidea
Verbascum acaule
Verbascum daenzeri
Verbascum epixanthinum
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica thymifolia
Viola chelmea
Viola sfikasiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Rhinolophus euryale (Μεσορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Ophiomorus punctatissimus (Οφιόμορος)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη