Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS CHELMOS (AROANIA) - FARANGI VOURAIKOU KAI PERIOCHI KALAVRYTON
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2320013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 32169.19
Χερσαία Έκταση (ha) 32169.19
Συνολική Περίμετρος (km) 142.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2328.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 40.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Mt. Chelmos is located in Northern Peloponnisos and is characterized by a variety of geological substrata and soil types (conglomerates, limestones of Olonos-Pindos zone, flysh). The main elements of its "wild" landscape include: well forested slopes of the Meso- and Supra-Mediterranean vegetation zone with Abies cephalonica and Pinus nigra subsp. pallasiana forests, steep calcareous cliffs, the Mavrolimni lake (2050 m) of glacier origin (this is the only "alpine" lake of Peloponnisos) and the impressive Styx valley associated with a small, wet cave and a waterfall at its base. Erosion of limestone has mainly contributed to the formation of a strong relief with steep calcareous cliffs and screes. The closed, dense grasslands with Trifolium parnasii (Trifolion parnassi) and Alopecurus gerardi of the Mountain- and Oro-Mediterranean vegetation zones participate in the formation of a vegetation complex clearly differentiated into four major vegetation types (open stepped grasslands, calcareous cliffs, calcareous screes and dense, closed grasslands). Forests of good structure characterized by a more diverse flora are present on the eastern slopes of Mt. Chelmos compared with the northern slopes. Vouraikos gorge is situated in the northern part of Peloponnisos. It is positioned between Mt. Aroania (Chelmos) and the eastern parts of Mt. Panachaiko. The Vouraikos river, which has shaped this steep-sided, deep gorge flows from the mountains of Kalavryta. The gorge begins about 3 km south of the village of Kato Zachlorou and runs parallel to the river, which enters the sea close to the coastal city of Diakofto. A railway leading from Diakofto to Kalavryta runs through the gorge. Many streams enter the river, along its course, the main one being Avrigiolaka, which flows from the village of Mamousia. The gorge is very narrow in several places, while in others it is wider.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The area is still rich in birds of prey, even though the Griffon Vulutre (Gyps fulvus) that once nested is extinct. There are still Golden Eagles (Aquila chrysaetos) and Short-toed Eagles (Circaetus gallicus), as well as Peregrine Falcons (Falco peregrinus) etc. This area is one of the most important for the Rock Partridge, its population being still healthy and communicating with other populations in the broader area. Other species of interest include the Eagle Owl (Bubo bubo) with at least 6 breeding pairs, the White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) which is restricted to high altitude old fir forests, the Woodlark (Lullula arborea) and the Tawny Pipit (Anthus campestris) and the Alpine Swift (Apus melba). Vouraikos river suffers from household and industrial waste disposal, while a large part of the forests along its route was burnt recently. \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Overgrazing, expanding road networks and hunting are the main human activities which constitute threats for the ecologically significant habitats and in general of the mountainous landscape of Chelmos. The operation of the ski centre affects the mountainous ecosystems of Chelmos (plants, animals and soils).Taking into account this fact and also the illegal hunting and overgrazing one understands the pressures acting on the very important ecosystems and landscape of Mt. Chelmos.\nVouraikos river suffers from household and industrial waste disposal, while a large part of the forests along its route was burnt recently. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea umbellata monocephala
Aethionema cordatum
Alchemilla aroanica
Alchemilla indivisa
Allium phthioticum
Amelanchier chelmea (Αμελάνχιερ του Χελμού)
Anthemis cretica cretica
Aquilegia ottonis ottonis
Arabis bryoides
Arabis subflava
Arenaria conferta conferta
Arenaria filicaulis graeca
Asperula arcadiensis
Asperula boissieri
Asperula lutea
Aster alpinus
Aurinia moreana
Beta nana
Bolanthus chelmicus
Campanula aizoon aizoides
Campanula topaliana topaliana
Cardamine carnosa
Centaurea achaia achaia
Centaurea raphanina mixta
Cerastium candidissimum
Chaerophyllum heldreichii
Cirsium hypopsilum
Corydalis parnassica
Crataegus pycnoloba
Dianthus biflorus
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus mercurii
Dianthus tymphresteus
Draba lacaitae
Erodium chrysanthum
Erysimum cephalonicum
Erysimum pectinatum
Euphorbia capitulata
Fritillaria graeca
Geocaryum peloponnesiacum
Globularia stygia (Γκλομπουλάρια της Στύγας)
Gypsophila nana
Laserpitium pseudomeum
Lilium chalcedonicum
Lonicera hellenica (Αγιόκλημα το Ελληνικό)
Lysimachia serpyllifolia
Minuartia confusa
Minuartia juniperina
Minuartia stellata
Myosotis minutiflora
Nepeta parnassica
Onobrychis ebenoides
Paronychia albanica graeca
Peucedanum longifolium
Poa thessala
Polygala subuniflora
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Rindera graeca
Saxifraga sibthorpii
Seseli aroanicum
Sideritis clandestina clandestina
Silene auriculata
Silene congesta
Silene conglomeratica
Solenanthus stamineus
Teucrium aroanium (Τεύκριο των Αροανίων)
Thamnosciadium junceum
Thlaspi graecum
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Tulipa orphanidea
Valeriana olenaea
Verbascum acaule
Verbascum epixanthinum
Veronica thymifolia
Viola chelmea
Viola graeca
Αξιόλογα Θηλαστικά
Cricetulus migratorius atticus (Νανοκρικετός)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Rhinolophus mehelyi (Ρινόλοφος του Μεχέλυ)
Αξιόλογα Πτηνά
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Coluber gemonensis gemonensis
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Anthocharis damone (Ανθόχαρις του Δάμωνα)
Cyaniris helena (Κουανίρις η Ελένη)
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Parnassius mnemosyne athene (Παρνάσσιος των Αθηνών)
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Thersamonia thetis (Θερσαμονία η Θέτις)
Zerynthia polyxena (Ζερύνθια η Πολυξένη)
Σχόλια για τα είδη