Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS VOURINOS (KORYFI ASPROVOUNI)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1330001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κοζάνης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 764.05
Χερσαία Έκταση (ha) 764.05
Συνολική Περίμετρος (km) 13.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1531.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 893.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Mount Vourinos consists of two dinstinct geological substrates: calcareous and serpentine. The calcareous substrate exists on the whole NE slope and part of the NW slope, whereas the serpentine substrate is found in less extent in the SW slope. The mountain has two parallel ridges formed by several peaks. The direction of the ridges is NW-SE. Between them lies the Valley of Mesiano Nero (400 ha) which is the key feature for nature conservation in the site. In the valley of Messiano Nero human activities such as grazing, forestry as well as hunting, have been kept sustained since several decades. Access to the area is quite difficult.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Although the mountain is not of great height it has a rich flora of considerable taxonomic and phytogeographical interest. The distinct geological substrates of Mt. Vourinos create a rich flora of considerable taxonomic and phytogeographical interest. Vourinos has some endemic species and subspecies of plants. Messiano Nero Valley, being protected from human activities during the last three decades, concentrates the botanical, zoological, ecological and landscape importance of the site.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of many important taxa. Among them, 18 taxa are greek endemics (between them one serpentine endemic and 6 local endemics), one taxon is protected by the Bern International Convention, 9 taxa (Aethionema saxatile ssp. oreophilum, Anthemis cretica ssp. columnae, Cynoglottis barrelieri ssp. serpentinicola, Festuca koritnicensis, Inula ensifolia, Onosma heterophyllum, Onosma visianii, Sempervivum ciliosum, Verbascum adenanthum) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 10 taxa (Convolvulus boissieri ssp. parnassicus, Dactylorhiza sambucina, Dianthus viscidus, Helictotrichon aetolicum, Lilium carniolicum ssp. albanicum, Lilium chalcedonicum, Lilium martagon, Orobanche rechingeri, Poa thessala, Viola tricolor ssp. macedonica)are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 2 taxa (Genista hassertiana, Ornithogalum refractum) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 51 taxa (Abies borisii-regis, Achillea ageratifolia ssp. ageratifolia, Achillea chrysocoma, Achillea holosericea, Alyssum pichleri, Anthemis arvensis ssp. cyllenea, Anthyllis vulneraria L. ssp. bulgarica, Anthyllis vulneraria ssp. pindicola, Asperula aristata ssp. nestia, Asperula purpurea ssp. apiculata, Astragalus mayeri, Ballota hispanica ssp. macedonica, Carum graecum ssp. serpentinicum, Carum rupestre, Carum strictum, Dianthus haematocalyx ssp. haematocalyx, Dianthus pinifolius ssp. lilacinus, Dianthus stenopetalus, Erysimum microstylum, Euphorbia glabriflora, Fumana bonapartei, Galium hellenicum, Galium oreophilum, Galium speciosum, Herniaria parnassica ssp. parnassica, Hypericum rumeliacum ssp. apollinis, Hypericum rumeliacum ssp. rumeliacum, Lamium bifidum ssp. balcanicum, Laserpitium siler ssp. laeve, Linum hirsutun ssp. spathulatum, Linum hologynum, Marrubium thessalum, Minuartia garckeana, Myosotis alpestris ssp. suaveolens, Onobrychis alba ssp. calcarea, Orlaya daucorlaya, Paronychia macedonica, Pedicularis brachyodonta ssp. moesiaca, Pedicularis graeca, Pinus heldreichii, Polygala alpestris ssp. croatica, Saponaria sicula ssp. intermedia, Sideritis scardica, Silene fabarioides, Silene parnassica, Silene radicosa ssp. radicosa, Stachys iva, Stachys plumosa, Stachys scardica, Thlaspi tymphaeum, Trifolium pignantii) are Balkan endemics and 3 taxa (Anthyllis vulneraria ssp. hispidissima, Lamium garganicum ssp. garganicum, Thymus longicaulis ssp. chaubardii) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα In main locations the vegetation has been seriously damaged by overgrazing. Messiano Nero Valley should be specially protected. The number of visitors is augmenting during the last years, which poses threats to rare plants and animals. Further problems are created by vehicle access in the road that runs across the valley. Plans for extending the road network in the valley and timber production will alter the natural ecosystem of the valley.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea chrysocoma
Alyssum pichleri
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria hispidissima
Asperula aristata nestia
Astragalus mayeri
Bornmuellera tymphaea
Carum rupestre
Centaurea pelia
Cerastium vourinense (Κεράστιο του Βούρινου)
Dactylorhiza sambucina
Genista hassertiana (Γενίστα του Χάσσερτ)
Hesperis rechingeri
Inula ensifolia
Laserpitium siler laeve
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Marrubium thessalum
Minuartia garckeana
Orobanche rechingeri
Paronychia macedonica
Peucedanum vourinense
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Poa thessala
Potentilla geoides longisepala
Sempervivum ciliosum
Sideritis scardica
Silene fabarioides
Silene parnassica dionysii
Silene radicosa
Stachys goulimyi
Stachys iva
Stachys plumosa
Viola vourinensis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coluber gemonensis gemonensis
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη