Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα POTAMOS FILIOURIS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1130006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ροδόπης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2058.44
Χερσαία Έκταση (ha) 2058.44
Συνολική Περίμετρος (km) 98.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 624.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 5.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area, which is adjacent to Vouna Evrou, is a steep-sided valley, with rock faces and descends from Demir Tsal (Sarka) hills. It consists of oak forests and pastures. The new name of the area Potamos-Koilada Filiuri is Lissos river, which is very long composed of many streams. It is now threatened by an irrational reforestation of Pines in open oak forest, by road construction and by development in general. Nevertheless, abundant relics of riparian forest exist along the river as well as scattered inside the different agricultural cultivations.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is rich in birds of prey including Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circactus, Aquila pomarina, A. chrysaetos and possibly Hieraaetus pennatus. Moreover it is the most important feeding area for vultures. Additional breeding species include Ciconia nigra, Dendrocopos medius and Hippolais olivetorum. The river provides with freshwater the near-to-sea wetlands. The reference on Leuciscus cephalus is about the subspecies macedonicus.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The river was banked up with dykes on both sides especially on its plain part. The rapidly extending agricultural exploitation through land reclamation schemes has caused the loss of large areas of former natural habitats in the wetland. Thus, most of the freshwater marshes and reedbeds were drained along the river and riparian forests were cut. The destruction of wetland habitats with the richness and diversity described, have also had a very serious impact on the raptor fauna and fish of the bordering mountainous areas. Establishment of industrial zone between Thrilorion and Aratos villages along the Komotini-Alexandroupolis road at a distance of 1-2 km away from the river will, in the near future, lead to pollution by industrial waste. Fertilizers and waste have altered the water quality towards eutrophication and affected the ecological character of the river. There are also roads, bridges as well as railway tracks inside the site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bombina bombina (Κοκκινοβομβίνα)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Chalcalburnus chalcoides macedonicus (Γκελάρτζα)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Rhodeus sericeus amarus (Μουρμουρίτσα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη