Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Καλή Πεδιάδα (Ντόμπρο Πόλγε) Όρους Βόρα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011035
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα Λουτράκι Αριδαίας
Συνολική Έκταση (ha) 204.38
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 5.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1880.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1680.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Καλή Πεδιάδα (Ντόμπρο Πόλγε) Όρους Βόρα". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Λειβάδι/Ξέφωτο
Ορεινό Τοπίο
Ορεινός Βοσκότοπος
Οροπέδιο
Κλίμα
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη υγρασία
Μικρή ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία

Πυριγενή πετρώματα.

Περιγραφή Τόπου

Γραφικό οροπέδιο με υγρά λειβάδια και σφαγνώνες στα σύνορα με τη FYROM. Υψηλό τυρφικό έλος (επίπεδο mort) με βοτανικό και φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον. Ένας από τους ελάχιστους ορεινούς τυρφώνες που υπάρχουν στην Ελλάδα με διάφορα είδη σφάγνων και εντομοφάγων φυτών. Πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο η περιοχή. Στο οροπέδιο διεξήχθη η γνωστή μάχη με πρωταγωνιστές τους Γάλλους.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Καμία σημαντική αλλαγή επί αιώνες.

Σημεία με καλή Θέα

Πολλά σημεία περιμετρικά του οροπεδίου με πανοραμική θέα στον κλειστό χώρο του οροπεδίου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Η κίνηση είναι εύκολη σε όλη την χορτολιβαδική επιφάνεια.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Θηλαστικά
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Επιστημονική έρευνα
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Οικοτουρισμός
Παλαιοντολογικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Η περιοχή παρουσιάζει κυρίως οικολογική αλλά και αισθητική αξία.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αποστραγγίσεις
Απόληψη νερού
Συλλογή
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Εξαιρετικά ευαίσθητο οικοσύστημα στην αποστράγγιση.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλπικό λιβάδι
Ανυψωμένοι τυρφώνες σφάγνων
Ξηρό λιβάδι σε πυριτικά εδάφη
Αξιόλογα Φυτά
Drosera anglica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη