Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές όρους Καλιακούδα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060056
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευρυτανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1866.35
Χερσαία Έκταση (ha) 1900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 36.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2101.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Περιλαμβάνει τον κύριο όγκο του όρους Καλιακούδα, πάνω από 600 m. Υπάρχουν δάση με Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη), υποαλπικά βοσκοτόπια, γυμνές βραχώδεις και πετρώδεις πλαγιές και γκρεμούς.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η παρουσία της σπάνιας χλωρίδας αποτελεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της περιοχής.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου, εντατικοποίηση της υλοτομίας των προστατευόμενων δασών, υπερβόσκηση.
Τρωτότητα Το παράνομο κυνήγι και πιθανά η υλοτόμηση των συστάδων δάσους όπου το έδαφος τους προστατεύεται, είναι οι κύριες απειλές. Επίσης στην περιοχή υπάρχει βόσκηση.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Achillea pindicola pindicola
Alyssum siculum (Άλυσσο το Σικελικό)
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arabis auriculata (Αραβίδα η ωτιοφόρος)
Arabis bryoides
Asperula pinifolia
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus sirinicus
Asyneuma canescens
Aubrieta gracilis
Aurinia gionae
Carum graecum graecum
Centaurea affinis pallidior
Cerastium candidissimum
Colchicum graecum
Delphinium fissum
Dianthus biflorus
Draba lacaitae
Draba lasiocarpa dolichostyla
Drypis spinosa
Edraianthus parnassicus
Erigeron glabratus
Erophila verna verna
Erysimum cephalonicum
Euphorbia deflexa
Ferulago sylvatica sylvatica
Festucopsis sancta
Gagea minima
Geocaryum capillifolium
Geocaryum pindicolum
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hieracium epirense
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Laserpitium siler garganicum
Leontodon hellenicus
Lepidium hirtum nebrodense
Linum elegans
Malcolmia orsiniana angulifolia
Minuartia stellata
Onobrychis montana scardica
Orobanche schultzii
Peucedanum longifolium
Pimpinella tragium polyclada
Plantago atrata graeca
Polygala alpestris croatica
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Scabiosa taygetea taygetea
Scutellaria rupestris adenotricha
Senecio scopolii
Seseli peucedanoides
Silene caesia
Silene multicaulis genistifolia
Silene parnassica parnassica
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Taraxacum gionense
Taraxacum gracilens
Tephroseris integrifolia integrifolia
Thesium arvense
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi rivale
Trinia frigida
Veronica sartoriana
Viola aetolica
Viola chelmea
Viola graeca
Viola parvula
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη