Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Πεντέλη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060038
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3462.15
Χερσαία Έκταση (ha) 3200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 44.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1108.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένα χαρακτηριστικό ορεινό τοπίο της νότιας Ελλάδας με μεσογειακή μακία, φρύγανα και δάση από Pinus halepensis (Χαλέπιος πεύκη). Υπάρχουν επίσης γυμνές βραχώδεις πλαγιές και γκρεμοί στην υψηλότερη ζώνη. Το τοπίο αυτό περιλαμβάνει τις υψηλότερες κορυφές του όρους Πεντέλη και τις πλαγιές που έχουν υψόμετρο άνω των 600 m.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρουσία σπάνιας χλωρίδας με ενδημικά φυτά της νότιας Ελλάδας, καθώς και τοπικά ενδημικά της Αττικής.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, λατομεία μαρμάρου.
Τρωτότητα Περιοχή 100% μη προστατευόμενη.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aethionema saxatile graecum
Alyssoides utriculata
Campanula celsii celsii
Centaurea attica pentelica
Cerastium candidissimum
Crocus sieberi atticus
Dianthus serratifolius serratifolius
Fritillaria obliqua
Gagea bohemica
Galium melanantherum
Galium monachinii
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Iris attica
Malcolmia graeca bicolor
Onobrychis alba laconica
Onobrychis ebenoides
Orobanche gracilis
Orobanche purpurea
Polygala nicaeensis tomentella
Silene pentelica
Verbascum pentelicum
Viola alba thessala
Viola hymettia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη