Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Οξυά
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060026
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4008.22
Χερσαία Έκταση (ha) 3800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 59.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1926.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η τοποθεσία περιλαμβάνει τις υψηλότερες κορυφές του όρους Οξυά, πάνω από τα 1.400 m υψόμετρο καλύπτεται με οξιές και με ορεινά βοσκοτόπια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η παρουσία σπάνιας χλωρίδας κάνει την περιοχή πολύ ενδιαφέρουσα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση, υλοτόμηση των ώριμων συστάδων οξιάς.
Τρωτότητα Δεν υπάρχει κάποια σοβαρή απειλή.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alchemilla xanthochlora
Asperula oetae
Asplenium cuneifolium
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Aubrieta gracilis
Barbarea bracteosa
Bunium tenerum (Βούνιο το απαλό)
Campanula foliosa
Campanula radicosa
Campanula trichocalycina
Cardamine raphanifolia acris
Centaurea affinis affinis
Centaurea pichleri pichleri
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium fontanum vulgare
Chamaecytisus austriacus (Χαμαικύτισος ο Αυστριακός)
Draba lasiocarpa dolichostyla
Edraianthus parnassicus
Epilobium gemmascens
Erophila verna verna
Erysimum cephalonicum
Gagea pusilla
Geocaryum capillifolium
Geranium macrostylum
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hieracium halacsyi
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Lamium garganicum pictum
Lepidium hirtum nebrodense
Malva neglecta
Minuartia recurva juresii
Peucedanum oligophyllum
Plantago atrata graeca
Polygala alpestris croatica
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rumex obtusifolius transiens
Saxifraga adsendens parnassica
Scabiosa taygetea taygetea
Scutellaria rupestris adenotricha
Seseli peucedanoides
Silene fabarioides
Silene parnassica parnassica
Taraxacum epirense
Taraxacum fibratum
Taraxacum gionense
Taraxacum molybdocephalum
Thesium linophyllon linophyllon
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi rivale
Trinia frigida
Veronica dillenii
Viola aetolica
Viola orphanidis orphanidis
Viola parvula
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Αξιόλογα Πτηνά
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη