Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Βίτσι (Βέρνο)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4069.90
Χερσαία Έκταση (ha) 3800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 64.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2128.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Αλπικά και υποαλπικά βοσκοτόπια και πανέμορφα δάση οξιάς και άλλων φυλλοβόλων δέντρων είναι χαρακτηριστικά της περιοχής. Επίσης υπάρχουν ορεινές πηγές και ρυάκια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η τοποθεσία είναι πολύ ενδιαφέρουσα λόγω της παρουσίας σπάνιας χλωρίδας, με ενδημικά της κεντρικής βαλκανικής χερσονήσου και της Μακεδονίας, σπάνια για τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Υπάρχουν επίσης σπάνια είδη θηλαστικών και πουλιών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η κατασκευή δρόμων για δασική εκμετάλλευση, το κυνήγι και η βόσκηση είναι οι κύριες απειλές της χλωρίδας και της πανίδας.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Centaurea deustiformis
Dactylorhiza cordigera
Galium pseudoaristatum
Lilium carniolicum albanicum
Poa compressa
Poa macedonica
Scrophularia aestivalis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη