Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Περιοχή Ιεράπετρας και Όρη Θρυπτής
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040087
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 10069.50
Χερσαία Έκταση (ha) 10000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 96.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1476.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Στην περιοχή υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βραχώδεις και αμμώδεις ακτογραμμές. Οι άνυδρες περιοχές καλύπτονται με φρύγανα, φρουτοφόρους θάμνους και ένα μικρό βουνό (το όρος Θρυπτή) με βραχώδεις κορυφές.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για τη σπάνια χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Οι τουριστικές δραστηριότητες στις ακτές και η υπερβόσκηση στην ορεινή ζώνη απειλούν την σπάνια χλωρίδα.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Andrachne telephioides oreocretensis
Anthemis tomentella (Ανθεμίδα …)
Arabis cretica
Arenaria fragillima
Aristida coerulescens
Bellis longifolia
Bufonia stricta stricta
Campanula drabifolia creutzburgii (Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ)
Campanula hierapetrae
Campanula pelviformis
Campanula spatulata filicaulis
Centaurea idaea
Cerastium scaposum (Κεράστιο το αφυλλόβλαστο)
Cotoneaster nummularia (Κοτονήαστρο το νομισματικό)
Crepis auriculifolia
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Cyclamen persicum
Draba cretica
Erodium hirtum
Eryngium amorginum
Erysimum candicum candicum
Euphorbia dimorphocaulon
Helichrysum doerfleri
Hypericum amblycalyx
Limonium hierapetrae (Λειμώνιο της Ιεράπετρας)
Lysimachia serpyllifolia
Minuartia wettsteinii
Odontites linkii
Onosma erectum erectum
Ophrys sitiaca
Ornithogalum creticum
Phlomis lanata
Ranunculus cupreus
Ranunculus subomophyllus
Scutellaria hirta
Sedum creticum hierapetrae
Silene ammophila ammophila
Silene antri-jovis
Sternbergia greuteriana
Teucrium alpestre alpestre (Τεύκριο το αλπικό)
Veronica glauca kavusica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη