Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Περιοχή Ελατιάς (Καρά Ντερέ) και γύρω κορυφές
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12460.12
Χερσαία Έκταση (ha) 12600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 71.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1811.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Στην περιοχή βρίσκουμε εκτεταμένα δάση με Picea abies (Ερυθρελάτη) και Fagus sylvatica (Οξιά). Υπάρχουν επίσης (σε πιο περιορισμένη έκταση) δάση με Pinus sylvestris (Δασική πεύκη) και Pinus nigra (Μαύρη πεύκη). Στα περίχωρα υπάρχει δάσος με Betula Pendula (Σημίδα), μοναδικό στην Ελλάδα, ενώ αποτελεί το νοτιότερο δάσος στη Βαλκανική χερσόνησο. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά σπάνια φυτά ή σπάνια για την Ελλάδα. Υπάρχουν επίσης σπάνια είδη πουλιών, θηλαστικών και εντόμων.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος, όσον αφορά τη σπάνια πανίδα και χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση της υλοτόμησης και του σχετικού οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, παράνομη συλλογής φυτών και ζώων (σε μικρή κλίμακα).
Τρωτότητα Η υλοτόμηση, η επέκταση ενός δικτύου δασικών δρόμων και η έλλειψη προστασίας αποτελούν απειλές για τα σπάνια είδη ζώων και φυτών.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea millefolium
Allium melanantherum
Alnus incana incana (Κλήθρο της Ροδόπης)
Betula pendula (Σημύδα)
Campanula cervicaria
Campanula rapunculoides
Carex digitata
Carex flava
Carex rostrata
Chamaecytisus hirsutus (Χαμαικύτισος ο χνουδωτός)
Chamaespartium sagittale
Crepis biennis
Dactylorhiza cordigera
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus superbus superbus
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Eriophorum latifolium
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphrasia hirtella
Galeopsis bifida
Galeopsis speciosa
Geum coccineum
Geum rivale
Hieracium caespitosum brevipilum
Hieracium sparsum
Impatiens noli-tangere
Luzula luzulina
Moehringia pendula
Myosotis nemorosa
Nigritella nigra nigra
Picea abies (Ερυθροελάτη)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Ranunculus nemorosus
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Soldanella carpatica
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Stachys officinalis
Stellaria neglecta
Trifolium spadiceum
Vaccinium vitis-idaea (Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης)
Verbascum humile
Verbascum nigrum abietinum
Veronica barrelieri
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica urticifolia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη