Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ορος Χαϊντού, Όρος Κούλα και γύρω κορυφές
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ξάνθης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 16295.89
Χερσαία Έκταση (ha) 15500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 136.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1827.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η περιοχή καλύπτεται κυρίως από δάση με κωνοφόρα και φυλλοβόλα δέντρα. Υπάρχουν επίσης δάση με Pinus sylvestris (Δασική πεύκη) και Pinus nigra (Μαύρη πεύκη), ενώ σποραδικά εμφανίζονται Picea abies (Ερυθρελάτη) και Abies borisii - regis (Μακεδονικό έλατο). Επίσης βρίσκουμε μικτά δάση με Fagus sylvatica (Οξιά ) και Fagus moesiaca (Βαλκανική οξιά). Υπάρχουν ξέφωτα, λιβάδια και ορεινοί γκρεμοί. Ακόμη η περιοχή έχει πολλά ρέματα και μικρά ποτάμια με ορμητικά και κρύα νερά (ζώνη πέστροφας).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος, όσον αφορά τα ενδημικά είδη φυτών καθώς και άλλων φυτών με περιορισμένη κατανομή. Υπάρχουν επίσης σπάνια είδη πουλιών και εντόμων.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση και εντατικοποίηση της υλοτομίας και του σχετικού οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, επέκταση του μικρού χιονοδρομικού κέντρου.
Τρωτότητα Η έντονη υλοτομία μαζί με το εκτεταμένο οδικό δίκτυο και την έλειψη δασοφυλάκων θα απειλήσει σίγουρα τα σπάνια είδη της χλωρίδας και της πανίδας.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea millefolium
Acinos alpinus majoranifolius
Aegopodium podagraria
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthemis stribrnyi
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria biflora
Asperula aristata nestia
Asplenium septentrionale
Betula pendula (Σημύδα)
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Campanula cervicaria
Campanula rapunculoides
Cerastium banaticum bonaticum
Chaerophyllum aureum
Chrysosplenium alternifolium
Danthonia decumbens
Daphne mezereum (Δαφνούλα η μεζέρειος)
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus superbus superbus
Epilobium montanum
Euphrasia rostkoviana
Ferulago sylvatica confusa
Galeopsis tetrahit
Gentiana asclepiadea
Geum phodopeum
Haberlea rhodopensis
Heracleum sphondylium ternatum
Hypericum hirsutum
Impatiens noli-tangere
Juniperus communis communis (Θαμνόκεδρο)
Lavatera thuringiaca thuringiaca (Λαβατέρα της Θουριγγίας)
Lilium rhodopaeum
Linum hologynum
Luzula luzuloides cuprina
Minuartia recurva juresii
Moneses uniflora
Oenothera biennis
Oxalis acetosella
Peucedanum austriacum
Peucedanum officinale
Picea abies (Ερυθροελάτη)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Polygala major
Potentilla geoides regis-borisii
Potentilla haynaldiana
Pulmonaria rubra
Pyrola chlorantha
Radiola linoides
Ranunculus nemorosus
Rhinanthus rumelicus
Rubus hirtus (Βουνοβατομουριά)
Rumex obtusifolius subalpinus
Salix amplexicaulis (Ιτιά η αντιθετόφυλλη)
Saxifraga paniculata
Sedum grisebachii grisebachii
Selaginella helvetica
Seseli libanotis intermedium
Seseli peucedanoides
Seseli rigidum rigidum
Silene lerchenfeldiana
Silene orbelica
Silene waldsteinii
Soldanella carpatica
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Stachys officinalis
Stellaria graminea
Stellaria neglecta
Symphyandra wanneri
Syringa vulgaris (Πασχαλιά)
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Vaccinium vitis-idaea (Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης)
Valeriana montana
Valeriana tripteris
Veronica dillenii
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola ganiatsasii
Viola rhodopeia
Viola riviniana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη