Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δάσος Ρούβα - Φαράγγι Ζάρου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030048
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3888.80
Χερσαία Έκταση (ha) 3800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 28.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1920.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δασώδες φαράγγι στα νοτιοανατολικά του όρους Ίδη.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένα από τα πιο προστατευμένα δάση της Κρήτης.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση κατσικιών, πυρκαγιές, επέκταση οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Ceratonia siliqua (Χαρουπιά)
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Quercus coccifera (Πουρνάρι)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos homeyeri (Χρυσαητός …)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus major major (Καλόγερος)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη