Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενό Ροδιάς Τυρνάβου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1221.55
Χερσαία Έκταση (ha) 1200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 16.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Στενό του ποταμού Πηνειού ανάμεσα στον Κάτω Όλυμπο και την Καρακόπετρα, μεταξύ γυμνών ή χαμηλής βλάστησης βοσκότοπων και ελαιώνων. Χαμηλοί γκρεμοί παρέχουν καταφύγιο για φώλιασμα σε σπάνια πουλιά. Σημαντική περιοχή για τροφή και για τα τέσσερα είδη γυπών της Δυτικής Παλαιαρκτικής. Μικρές λωρίδες παραποτάμιου δάσους, αλλά εκτεταμένες και με εξαιρετικά ομοιογενές τοπίο φυσικών και ημιφυσικών θάμνων, μικρών δέντρων, κυρίως ελιά και σπάρτο που παρέχουν θαυμάσιο σκηνικό.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Καταφύγιο για σπάνια πουλιά. Υπόδειγμα αρμονικής χρήσης της γης.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, υγρά απόβλητα από αγροχημικές - αστικές - βιομηχανικές πηγές.
Τρωτότητα Το κυνήγι είναι η κύρια απειλή.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Clamator glandarius (Κισσόκουκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Parus major major (Καλόγερος)
Passer hispanoliensis (Χωραφοσπουργίτης)
Pica pica pica (Καρακάξα)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη