Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κρούσια Όρη (Μαυροβούνι)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020028
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12623.03
Χερσαία Έκταση (ha) 12000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 55.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1179.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 40.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δασώδεις λόφοι αποτελούν τα σύνορα της κοιλάδας του Στρυμόνα με την Λίμνη Κερκίνη. Υπάρχουν κυρίως οξιές σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Βελανιδιές και θάμνοι στα χαμηλότερα υψόμετρα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά και σπάνια θηλαστικά. Τα έλη της Κερκίνης στο Βορρά είναι μια σημαντική πηγή τροφής. Μια από τις δυο τοποθεσίες αναπαραγωγής του Milvus migrans (Τσίφτης) που έχουν απομείνει. Στα είδη περιλαμβάνεται πιθανώς και ο Aquilla heliaca (Βασιλαετός). Υπάρχει μια αναφορά για την ύπαρξη του θηλαστικού Lynx lynx (Λύγκας).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση της υλοτόμησης και των σχετικών δρόμων, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Απειλείται σοβαρά από την δασοκομία και το κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Euphorbia baselices
Vicia cracca stenophylla
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Glis glis pindicus (Δασομυωξός της Πίνδου)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Parus major major (Καλόγερος)
Passer hispanoliensis (Χωραφοσπουργίτης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sturnus vulgaris vulgaris (Ψαρόνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Erebia ligea (Ερέμπια η λίγειος)
Σχόλια για τα είδη