Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αστερούσια Όρη (Όρος Κόφινας)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010070
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 23047.22
Χερσαία Έκταση (ha) 15000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 123.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1230.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Γυμνό, θερμό βουνό στη νότια πλευρά της Κρήτης.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή Εκκλησιές πρέπει οπωσδήποτε να προστατευθεί. Υπάρχει συγκέντρωση ενδημικών φυτών και άλλων ταξινομικών ομάδων, ενώ είναι σημαντική περιοχή για γύπες. Πιθανώς τα ενδημικά φυτά εκτείνονται και δυτικότερα (εκτός από την κεντρική περιοχή που υποδεικνύεται εδώ). Οι θαλάσσιες χελώνες είναι γνωστό ότι επισκέπτονται απομονωμένες παραλίες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Asperula rigida (Ασπέρουλα η τραχεία)
Campanula spatulata filicaulis
Hypericum jovis (Υπερικό του Δία)
Phoenix theophrasti (Κρητικός φοίνικας)
Scabiosa minoana asterusica (Σκαμπιόζα των Αστερουσίων)
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Otus scops (Γκιώνης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Tyto alba alba (Τυτώ)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη