Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ακαρνανικά Όρη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010049
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 32645.52
Χερσαία Έκταση (ha) 32000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 138.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1589.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 50.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλο σύμπλεγμα βουνών, όπου επικρατούν βιότοποι με μεγάλη φυσικότητα. Βοσκότοποι σε μεγαλύτερα υψόμετρα και παράκτιες περιοχές, γυμνές και βραχώδεις με μεγάλους γκρεμούς. Οι βόρειες και οι ανατολικές πλαγιές σε χαμηλότερα υψόμετρα έχουν δάση από ώριμες βελανιδιές. Πιο ψηλά συναντώνται Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή πουλιών με αρπακτικά όπως Gyps fulvus (Όρνεα) - η μεγαλύτερη αποικία της ελληνικής ενδοχώρας, με αετούς, γεράκια και Bubo bubo (Μπούφος). Η περιοχή περιλαμβάνει ένα μικρό έλος με Ixobrychus minutus (Μικριτσικνιάς), Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι) και νεροκοτσέλες. Απομονωμένες βραχώδεις περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί από τη βόσκηση, οι οποίες διαθέτουν σπάνια ενδημικά φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση, υλοτόμηση των ώριμων δασών βελανιδιάς που συνοδεύτηκε με διάνοιξη δρόμων, πυρκαγιές, παράνομο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη κατά μήκος της ακτής.
Τρωτότητα Η κατασκευή φραγμάτων πλημμυρίζει τα ποτάμια - οικοσυστήματα. Το παράνομο κυνήγι και το ψάρεμα αυξάνονται, καθώς οι καινούριοι δρόμοι διευκολύνουν την πρόσβαση.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Anthyllis vulneraria bulgarica
Campanula garganica acarnanica
Centaurea deustiformis
Centaurea lacerata
Centaurea subciliaris acarnanica
Cerastium candidissimum
Cerastium illyricum crinitum (Κεράστιο το Σύκομο)
Dianthus biflorus
Dianthus giganteus subgiganteus
Erysimum microstylum
Galium advenum
Myosotis refracta paucipilosa
Orobanche amethystea
Paeonia mascula russii
Rhamnus saxatilis prunifolius (Ράμνος ο προυνόφυλλος)
Silene ionica
Thlaspi rivale
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis peloponnesiacus (Κονάκι)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη