Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κερκέτιο όρος (Κόζιακας)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010041
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Τρικάλων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 19161.89
Χερσαία Έκταση (ha) 10500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 86.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1901.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Βουνό με γυμνές και βραχώδεις κορυφές και ράχες. Ελατοδάση ανοικτού χαρακτήρα και δασωμένες ρεματιές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικό βουνό για μεγάλα αρπακτικά, ιδιαίτερα για γύπες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η εντατική υλοτόμηση των ελάτων έχει μειώσει τη δασική ποικιλότητα. Εκτατική βόσκηση βοοειδών.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Actaea spicata
Alchemilla acutiloba
Allium achaium
Allium heldreichii
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arabis sudetica
Asperula pinifolia
Astragalus creticus rumelicus
Aurinia gionae
Carum graecum graecum
Cerastium banaticum speciosum
Dianthus biflorus
Epilobium gemmascens
Galium circae
Geocaryum pindicolum
Geranium aristatum
Geranium macrorrhizum
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hypericum rumeliacum apollinis
Jovibarba heuffelii
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Laserpitium siler garganicum
Linum flavum albanicum
Linum hologynum
Lithospermum goulandriorum
Minuartia hirsuta eurytanica
Minuartia stellata
Narcissus poeticus poeticus
Ophioglossum vulgatum
Peucedanum longifolium
Pimpinella tragium polyclada
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhamnus saxatilis saxatilis (Ράμνος ο βραχόφιλος)
Rhinanthus pubescens
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex kerneri
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga paniculata
Senecio macedonicus
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Trinia glauca pindica
Trisetum splendens tenue
Vicia cracca tenuifolia
Viola aetolica
Viola alba thessala
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Vipera ursinii graeca (Οχιά των λιβαδιών)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη