Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium lagrangei
Torilis nodosa
Teucrium francisci-werneri
Thymus pulegioides
Teucrium halacsyanum
Taraxacum amborum
Thymus samius
Thymus sibthorpii
Teucrium massiliense
Thymus stojanovii
Thymus striatus
Teucrium microphyllum
Taraxacum nudum
Taraxacum parnassicum
Thymus thracicus
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος
Tolpis barbata
Tolpis virgata
Trifolium hirtum